Moonshiners

    • Hvordan motiverer I jeres frivillige?   Vi sørger for de altid er velkomne i baren, der er altid kaffe, friskbagt boller og kage i vores bagområde hvor der er plads til hygge og afslapning.
    • Hvordan kommunikerer I med jeres frivillige? (Basen, Facebook, har I jeres eget hashtag, mail)  Vi har en gruppe på FB
    • Hvordan er det sociale sammenhold? Det er super godt, alle kender hinanden og hænger ud på kryds og tværs, man er kun knyttet til sit hold på vagterne