Kokpitten

  • Hvordan motiverer I jeres frivillige?   

  Vores største drivfaktor er uomtvisteligt vores sammenhold. Derudover lægger vi stor vægt på humor, omgangstone og rummelighed. Vi forsøger, i størst mulige omfang, at give vores medarbejdere indflydelse og selvstændighed i de enkelte opgaver, samtidig med vi forsøger at tage individuelle hensyn for den enkelte medarbejder. 

  • Hvordan kommunikerer I med jeres frivillige? (Basen, Facebook, har I jeres eget hashtag, mail) 

  Vi kommunikerer som udgangspunkt over facebook, hvor vi har vores egen lille oase med billeder, sjov og praktisk information. Ved mere formel kommunikation foregår det via vores mail (kokpitten@gmail.com)

  • Hvordan er det sociale sammenhold?

  Som nævnt tidligere er vores sammenhold rigtig godt. Vi mener at vores sammenhold er den primære årsag til Kokpittens altid høje humør, hvilket er enormt vigtigt eftersom vi er serviceorgan for festivalens security. Aldersmæssigt har vi medarbejdere fra 13 - 70 år, hvilket fungerer glimrende, da det skaber en god dynamik og ikke mindst sparring på tværs af aldersgrupper. Vi arrangerer konkurrencer for at skabe nogle happenings internt i vores afdeling, samtidig med vi har en maskot (Konrad) som vores medarbejdere tager med rundt på festivalen - det er blevet en tradition at tage selfies med ham.