Backstage Tjekind

  Vores frivillige er som udgangspunkt motiverede for at deltage i både arbejdet på Backstage Check-in og på Nibe festival - det er lige som grundessensen af at få lov til at være frivillig på vores hold. Så vi har simpelthen ikke frivillige med, som ikke ønsker at give den gas for festivalen.

  Det hænger i bund og grund sammen med vores rekrutteringsstrategi. 

  Hele vores rekruttering baserer sig på en række særligt udvalgte vagtansvarlige, der får ansvaret for deres eget vagthold. I teamledelsen udvælger vi de vagtansvarlige ud fra deres erfaring, lederevner, gode humør og rette indstilling til det frivillige arbejde. Hver vagtansvarlig får dertil lov til selv at sætte deres eget vagthold på festivalen - det vil sige, at de bestemmer helt selv, hvem de vil have med på festival og arbejde sammen med. 

  Vi tror på, at det mest motiverende ved at være frivillig på en festival, er at have tid til at deltage aktivt i festivalen og være sammen med sine venner imens. Så udover at vores frivillige får lov til at arbejde sammen med deres venner, så koncentrerer vi også den frivillige arbejdsindsats hen over så få dage som muligt og giver dermed flest mulige dage fri til at feste og høre musik. 

  Dette tror vi på er én af grundpillerne til et højt motiveret team - at kunne være på festival for festen skyld og være sammen med sine venner imens.  

   Herudover forsøger vi at skabe en god grundbase for at kunne arbejde effektivt imens de frivillige er på vagt. 

  Dette består bl.a. i fri (og sund) kost under arbejdet, som vores volleyball-klub, Shima, venligt at sponsorerer. Vi har dermed et køleskab med rugbrød, pålæg, frugt og grønt til fri afbenyttelse af alle vores frivillige på vagt.

   Endvidere har vi standardiseret alle vores primære arbejdsprocedure, for at ensarte og højne kvaliteten på tværs af vagtholdene. Dette gør det meget let at oplære nye frivillige, og giver vores frivillige en følelse af kontrol og rygdækning for deres beslutninger på vagten. Vi får dermed meget selvstændige frivillige, med egen beslutningskraft og en naturlig drivkraft for at dygtiggøre sig indenfor deres arbejdsopgaver.

   Derudover arbejder vi med nogle simple Lean principper, hvor hver frivillig opfordres til at finde muligheder for at optimere eget arbejde. Kan optimeringen implementeres umiddelbart, forsøges dette altid. Dermed giver vi også hver frivillig muligheden at forme sit eget arbejdet.   

  • Hvordan kommunikerer I med jeres frivillige? (Basen, Facebook, har I jeres eget hashtag, mail) 

  Vi bruger primært e-mail som kommunikationsplatform inden og efter festivalen.

  Under festivalen forsøger vi at kommunikere face-to-face eller via mobiltelefonen.

  • Hvordan er det sociale sammenhold

  Det sociale sammenhold er rigtig godt. Basen herfor er bl.a. vores fælles lejrområde, som samler hele holdet og giver vores frivillige mulighed for at feste og hygge sammen. 

  Søren Færch Teamleder